+995 32 2 110 310 +995 595 95 07 75
სიახლეები
სამშენებლო ბლოკის ახალი ფორმა, ზომით 30x20x40

სამშენებლო ბლოკის ახალი ფორმა, ზომით 30x20x40

05 თებერვალი 2019

წარმოებაში ჩაეშვა ბეტონის ბლოკის ახალი ფორმა, ზომით 30x20x40.

ბლოკის ფორმა 9 კამერიანია ,რაც უზრუნველყოფს მის ენერგოეფექტურობის მაღალ

მაჩვენებელს,ასევე აღსანიშნავია ბლოკის კედლების მდგრადი სტრუქტურა.