ირმა
რეალიზაციის მენეჯერი

ირმა ქობალია

განათლება:
ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი, სპეციალობა ეკონომიკა.
მეორადი ფაკულტეტი უცხოენები(ინგლისური)
ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებისა და საგადასახადო სისტემების შემსწავლელი კურსი (ბაფი)
ACCA – oris შემსწავლელი კურსი
ტრეინინგი პროკრედიტ ბანკში- საბანკო საქმე