სიახლეები

ფილა "ზღვის ტალღა" - 10 სმ სისქე

ფილა "ზღვის ტალღა" - 10 სმ სისქე

"სპეცკომფორტში" კვლავ სიახლეა!
საწარმოში ჩაეშვა ახალი 10 სმ სისქის ფილა - სახელწოდებით "ზღვის ტალღა",
რომელიც გამოირჩევა ზომების სიზუსტით და სიმტკიცით...
კომპანია "სპეცკომფორტი" რეკომენდაციას იძლევა -  გამოიყენებადია მძიმე სატრანსპორტო ტექნიკის გადასაადგულებლად ან პაკირებისთვის.