სიახლეები

სიახლე! პემზის ბლოკი 25-იანი

სიახლე! პემზის ბლოკი 25-იანი

"სპეცკომფორტში" უკვე შესაძლებელია 25-იანი პემზის ბლოკის შეძენა !
ეს ის არის რასაც ეძებდით თქვენი სახლისთვის
თბოიზოლაცია < მეტი < ვიდრე 20-იან პემზის ბლოკს,
საცხოვრებელი ფართი  < მეტი < ვიდრე 30-იანის ბლოკის შემთხვევაში,
წონა  > ნაკლები > ვიდრე 30-იან პემზის ბლოკის,
ფასი > ნაკლები> ვიდრე 30-იანი პემზის ბლოკის...