სიახლეები

გორში საბავშვო ბაღები მოპირკეთდა "სპეცკომფორტის" ფილებით.

სპეცკომფორტის უმაღლესი ხარისხის ფილებით მოპირკეთდა ახალი საბავშვო ბაღები გორში:

1. სოფ. მეჯვრისხევი - ფილა "ძვალი",

დამკვეთი - შპს "პროდიუს ინვესტმენტ".

2. სოფ. მეღვრეკისი - ფილა "ძველი ქალაქი",

დამკვეთი - შპს "ნექსთონ".
პროექტის დამკვეთი გორის მუნიციპალიტეტი, მერია.