მარიამ
ადმინისტრაციული მენეჯერი

მარიამ შარია

განათლება:
2012-2016 წწ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საერთაშორისო ურთიერთობები. ბაკალავრის დიპლომი. 
2013 წ- საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი- დიპლომატიური სკოლა. 
2014 წ- ევროპული საგანმანათლებლო ცენტრი- სოციუმი და სამოქალაქო განათლება.
2017 წ- გამოყენებითი განათლების ცენტრი-კომუნიკაცია და ლიდერობა, ემოციების მართვა .
2019 წ- საქართველოს ეროვნული ბანკი- ფულის გათეთრება და ტერორიზმი.
2019 წ- VIP intellect group - სამშენებლო პროექტების მართვა .