მირზა
დირექტორი

მირზა დარბაიძე

განათლება:
2004-2008 წწ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი - ფაკულტეტი ფიზიკა მათემატიკის, სპეციალობა სასამართლო ტექნიკური ექსპერი. 
2008 წ.- გადამზადების კურსი შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია.