ტარიელ
კომერციულიო დირექტორი

ტარიელ კობახიძე

განათლება:

1992-1996 წწ. მართვის უნივერსიტეტი - ფაკულტეტი სამართალმცოდნეობა.