ვარა
რეალიზაციის მენეჯერი

ვარა ოღაძე

 

განათლება: 

2011-2012 წწ.  შპს ორიენტირი - ბუღალტრის მე-5 საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

2021 წ. სასწავლო ცენტრი „აუდიტკომპანია“ -ბუღატრული აღრიცხვის,საერთაშორისო

სტანდარტების და საგადასახადო

სისტემების კურსი 

2021 წ. საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო -საჯარო რეესტრის ავტორიზებული პირების სასერტიფიკაციო გამოცდა,განცხადებისა და უფლების რეგისტრაციის ელექტრონულ პროგრამაში NAPRWEB 3.5

2015 წ.  სს „ლიბერთი ბანკი“  საბანკო მომსახურება