ზვიად
კახეთის რეგიონის მენეჯერი

ზვიად ჯაჯანიძე

განათლება:

1997-2002 წწ. წმიდა გრიგოლ ფერაძის სახელობის თბილისის უნივერსიტერი,

ფაკულტეტი სამართალმცოდნეობა