ნათია
გაყიდვების ოპერატორი

ნათია ბუთხუზი

განათლება:

თბილისის ფ. გოგიჩაიშვილის სახელობის იურიდიულ-ეკონომიკური  უნივერსიტეტის

სოციალურ-მეცნიერებათა ფაკულტეტი

სპეციალობა – საფინანსო, საბანკო და სადაზღვეო საქმე