პაატა
გაყიდვების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

პაატა ძველაია

განათლება: 

საქართველოს სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ფაკულტეტი ბიზნესის და მართვის

სპეციალობა ბიზნეს ადმინისტრირება ეკონომიკა მართვა