მარიტა
მარკეტინგისა და კორპორატიული გაყიდვების მენეჯერი

მარიტა მუმლაძე

განათლება:

2022 წ.  ACADEMI OF DIGITAL INDUSTRIES - ციფრული მარკეტინგის კურსი.

2022 წ.  ACADEMI OF DIGITAL INDUSTRIES -  სოციალური მედიის კურსი.

2013 – 2017 წ.წ.  საქ. ტექ. უნივერსიტეტი, ინფორმატიკისა და მართვისსისტემისფაკულტეტი.

2015 წ.  გაყიდვების თანამედროვე მეთოდები, ტრენერი - დავითჩიკვაიძე

2013 წ. სასწავლოცენტრი “Business Geo +”, ბუღალტერიის აღრიცხვებისსაერთაშორისო სტანდარტებიდა ORIS პროგრამა.