ხათუნა
მთავარი ბუღალტერი და ფინანსისტი

ხათუნა დევნოზაშვილი

განათლება:

1998 – 2003 წწ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საბანკო საქმე.

2008 წ. ფინანსური ანალიზი მენეჯერებისათვის, მართვის ევროპული უმაღლესი სკოლა ESM-თბილისი,  სასერთიფიკატო პროგრამა.

2008 წ. საბუღალტრო კურსი,პროფესიონალი ბუღალტრის კვალიფიკაცია. საქართველოს დამოუკიდებელ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ორგანიზაცია.

2016 წ. სატრენინგო პროგრამა -  საგადასახადო კანონმდებლობაში.    საერთაშორისო აუდიტორული კომპანიების ქსელის - Kreston  International-ის წევრი აუდიტორული  კომპანია  Kreston Papiashvili Consulting Group.

2016 წ. ACCA -   F3 ; F2